Registreringsskjema for Musikkformidlingen

Personopplysninger

dd.mm.åååå

Adresse


(bruk +47 foran)
(dess flere opplysninger du/dere deler med oss, dess lettere kan vi vurdere og formidle korrekt informasjon)

Besetningsopplysninger:

Stilart
Gitar, Bass, Keyboard, Piano, Vokal osv
Hva føler du deg mest trygg, på der du mener du har et talent?
Trenger ikke være nøyaktig, bare sånn ca
Hva registrerer du? Registrerer du et band, artist, eller et medlem i artistens crew eller band?
(prisen skal kun oppgis i reellt beløp for hele konseptet)
Beskriv hva du ønsker å registrere deg som.
Velg de stialrtene som representerer deg/deres stil.
Velg de instrumenter du mener at du behersker tilfredsstillende.
Velg de programmene du mener du har tilfredsstillende kunnskap om.
Velg de PlugIns du mener å ha tilfredsstillende kunnskaper om.
Hva annet har du tilfredsstillende kompetanse på?
Beskriv deg selv eller ditt band og konsept, og beskriv konseptet så grundig det lar seg gjøre.
Maks (1 bilde) 100kb
Maks (1 bilde) 100kb
(kun txt og rtf) maks 100kb